Rada vlády pro duševní zdraví - sebrané spisy

03.01.2020

Oproti jisté roztroušenosti se zde soustřeďuje přehled dokumentů a odkazů na jednom místě.


Rada vlády pro duševní zdraví vznikla usnesením Vlády ČR dne 8. 10. 2019, které je také jejím statutem. Předsedou rady je premiér, místopředsedou ministr zdravotnictví. Rada fakticky naplňuje reformu psychiatrické péče. Na prvním zasedání 18. 12. 2019 schválila mimo jiné Národní akční plán pro duševní zdraví do roku 2030. 

Podklady pro Národní akční plán (stav listopad 2019)

Výkonný výbor pro řízení implementace Strategie reformy psychiatrické péče

Odborná rada pro odbornou garanci Strategie reformy psychiatrické péče

Strategie reformy psychiatrické péče (2013)