Články
 

Představme si situaci, kdy je k příjmu pohotovostním lékařem, policií, nebo příbuznými přivezen pacient z důvodu ohrožení sebe samého, suicidality nebo ohrožení okolí. Jsou u něho známky akutní psychiatrické diagnózy, tedy např. ohrožení sebe z důvodu sebevražedného úmyslu či sebepoškození, akutní psychózy, demence s poruchami chování atd.

Autorka sama v posledních 3 letech učinila mnoho podání, kde upozorňuje, že v Psychiatrické nemocnici Bohnice a VFN je falšováno soudní jednání (méně formální jiný soudní rok) o přípustnosti převzetí zadržované osoby do zdravotního ústavu bez jejího souhlasu. Na základě zkušeností mnoha zadržovaných (v rozporu se zákonem) vypracovala vzor podání k...

Počínaje dneškem 27. 12. 2019 zahájil Mgr. Marek Tichý hladovku a mlčenlivý protest. Na trávníku před kostelem svatého Václava u vstupu do Bohnického areálu sedí s tabulkou připomínající dva jeho přátele, kteří v souvislosti s psychiatrickou péčí přišli o život.

Pouze pro zkušené psychiatry! Hledají se psychiatričtí lékaři, kteří prožili duševní chorobu a mají odvahu se o svou zkušenost veřejně podělit.