Svépomocná linka psychosociální pomoci pro období nouzového stavu - školený krizový intervent
V provozu od 13 do 22 hodin.        Tel.: 777 665 928 

Nejnovější příspěvky:

Pracovala jsem jako strážný u bezpečnostní agentury v psychiatrické klinice Ke Karlovu v Praze. Ve čtvrtek 12. března 2020 jsem měla ranní směnu od 6 do 14 hodin. Ráno jsem jsem do osmi kontrolovala auta a pak šla na obchůzku do zahrady. Když jsem se vrátila, volaly sestry, že před klinikou sedí bezdomovec, který se tam pohyboval už od pondělí....

scrupus manifestus

Web neklid.net vznikl 13. března 2019 jako prostor pro sdílení kritických zkušeností s psychiatrickou péčí. Má být ve vší skromnosti nepatrnou protiváhou projektům bohatě dotovaným či sponzorovaným zřizovateli psychiatrických zařízení a prodejci farmaceutik. Příběhy jsou výpovědí lidí, kteří se cítí zdravotním systémem poškozeni.

Je veřejným tajemstvím, že v psychiatrických zařízení dochází k systémovým i osobním selháním. Výsledkem může být ponížení a ztráta důvěry pacientů, v horších případech trvalé následky způsobené traumatem či nevhodnými způsoby léčby. Jistěže řada lidí cítí vůči psychiatrii vděčnost za záchranu života. Skutečnost není černobílá, ovšem černá je poměrně dost. Psychiatrie funguje jako paternalistický komplex s teroristickými prvky. Namísto lidské péče se lidem omezeným na svobodě dostává zavírání na samotky, svazování, předávkování léky a elektrošoků. Výsledkem takzvané léčby je potlačení psychického problému, nikoliv jeho řešení.

Pokud máte zájem se o svou zkušenost podělit, využijte některého z kontaktů.


Děkuji vám, občané Athénští, a jste hodní, ale budu poslouchat více boha nežli vás, a pokud budu dýchat a budu schopen, buďte si jisti, že nepřestanu filozofovat a domlouvat vám a vykládat každému, s kýmkoli z vás se kdy potkám, po svém obvyklém způsobu: Ty, výborný muži, jsi Athéňan, občan obce, která je největší a nejproslulejší svou moudrostí a mocí, a ty se nestydíš starat se o peníze, abys jich měl co nejvíce, i o pověst a čest, avšak o rozum a pravdu a o duši, aby byla co nejlepší, o to se nestaráš ani nepečuješ?

Sokrates, 399 př. n. l.

Advokátní kanceláři RHK, s.r.o.

Věc: Reakce na výzvu k odstranění údajně difamačních textů z www.neklid.net

V Praze 13. dubna 2019

Difamace je zásah do osobnostních práv poškozeného spočívající ve snížení jeho důstojnosti a vážnosti ve společnosti. K ničemu podobnému však dojít nemohlo. O psychiatrické nemocnici Bohnice běžně kolují i mnohem horší příběhy, než jaké jsou popsané v uvedených osmi textech. Spíše se tedy obávám, že výběrem svědectví, která jsou bývalí pacienti ochotní zveřejnit, bych se mohl dopustit pozitivního zkreslení. Porušování lidských práv, zdraví a důstojnosti je ve skutečnosti ještě závažnější.

Psychiatrická nemocnice Bohnice, dříve Psychiatrická léčebna Bohnice, dříve Zemský ústav pro choromyslné, jde v čase snad jen názvem. V řadě ohledů je postavení pacientů v současnosti horší než před sto lety. Ústav stále funguje jako represivní složka pro obecné potlačování neposlušnosti občanů, jak tomu bylo zejména za komunistické totality.

Zvažte prosím zájem svého klienta. Již nyní se mi ozývají lidé, kteří jsou ochotni texty příběhů šířit na dalších webech a sociálních sítích. Pokud opravdu dojde k soudní cenzuře a související medializaci případu, zájem veřejnosti o tyto věci mnohonásobně naroste. Aktivní potlačování svědectví pacientů bude pak spíše vnímáno jako selhání nemocnice. Velmi pravděpodobně se vynoří i řada dalších svědectví. A především dojde k ještě širší ztrátě důvěry v danou instituci.

Zejména ale zvažte zájem takzvaně duševně nemocných. Autorka jednoho z příběhů se vyjádřila, že raději spáchá sebevraždu, než aby se na pavilon 27 dostala znovu. Podobné smýšlení lze očekávat od mnoha lidí, kteří se ocitnou v psychicky náročné životní situaci. Nelze tolerovat postoj nemocnice, která místo pokorného přiznání skutečného stavu vymáhá bezpodmínečnou poslušnost. Vaše nerozumné chování může způsobit oběti. Apeluji na Vaši lidskost a zodpovědnost a v tomto smyslu informujte také svého klienta. Osm příběhů pouze ilustruje každodenní stav, který trvá desítky let. Současné vedení nemocnice nevyužilo čas svého působení k nápravě. I z tohoto právního postupu je zřejmé, že chce zejména situaci utajit a nejde mu o skutečnou změnu.

A v neposlední řadě zvažte i svůj vlastní zájem. Jste profesionálové v oblasti práv formulovaných člověkem, tedy lidských práv. Nepropůjčujte se, prosím, k utlačování svobody slova těch nejzranitelnějších. Spravedlnost znamená být s právem, nikoliv tupě dodržovat psané normy.

S pozdravem

Michal ŠtinglNeklid není nemoc

Na pavilonu 27 a dalších odděleních akutní péče Psychiatrické nemocnice Bohnice a podobných zařízeních v České republice požadujeme:


 • Nepřetržitou službu terapeutů, sociálních pracovníků a krizových interventů v celé budově

 • Zřízení sociálních a terapeutických programů 

 • Zajištění speciálních služeb pro cizince, handicapované a příslušníky menšin

 • Přístup nezávislých dobrovolníků do celého pavilonu

 • Vyloučení omezujících prostředků v maximálním rozsahu

 • Zamezení týrání pacientů, psychickému, fyzickému a sexuálnímu zneužívání

 • Podávání léků po dohodě s pacientem a to jen v nezbytné míře

 • Respektování osobnostních a kulturních specifik jednotlivce

 • Dodržování tělesné intimity při styku personálu s pacienty

 • Odvolání všech pracovníků, na které se opakují stížnosti

 • Spolupráci s externími odborníky a organizacemi pro péči o duševně nemocné

 • Zřízení funkce nemocničního ombudsmana

 • Přiznání a veřejnou omluvu za dosavadní selhání v péči